Denne bog-blog handler mest om lyrik og smal prosa, for hvor går man ellers hen og svælger i den?

Min definition af 'smal' er ret så bred, f.eks. er alle debutanter i min optik smal litteratur. Men når jeg køber eller modtager bøger, som jeg har tænkt mig at omtale her på bloggen, så kommer lyrikken og den smalle prosa altid foran i køen på læsehylden.
 
En gang imellem omtaler jeg også værker fra den bredere litteratur eller faglitteratur, ligesom jeg også kan finde på at dele en af mine egne tekster
 
Du kan finde mine genrekategorier nederst i venstremenuen
 

Holberg: Niels Klim, fra Ludvig Holbergs Hovedværker 1-22, Aarhus Universitetsforlag, 2018

Skrevet af Unna Hvid
04-03-2018
 
Jeg har læst Niels Klim både som barn og som voksen, og det er en helt vidunderlig og fantastisk fortælling. En af mine yndlingspassager er netop den om besøget i Cocklecu, som forlaget også fremhæver i pressemeddelelsen (se nedenfor).

Men måske er jeg ikke helt enig med forlaget i, hvad formålet kan have været med denne fremstilling af kønnene i modsatte roller. Ja, Holberg var forud for sin tid, når det handler om overhovedet at beskæftige sig med køn, men jeg mener ikke, at han gjorde det for at fremhæve noget uretfærdigt ved tingene tilstand (altså de kønsroller, vi stadig kender).

Ligesom Jeppe på Bjerget heller ikke er et teaterstykke båret af social indignation over de ’onde adelsfolk’ og de ’stakkels bønder, som bliver udnyttet og gjort til grin’. Oplysningsfilosofferne, og til disse hører Holberg, skrev på samme måde, som den gryende naturvidenskab arbejdede – de eksperimenterede med scenarier. ”Hvad sker der, hvis en bonde pludselig får magt?” (Holbergs svar: så bliver han til en tyran) og ”hvad sker der, hvis det er kvinder, som bestemmer over mænd, ikke omvendt?” (Holbergs svar: så råder ufornuften). Oplysningsfilosoffens pen nedkradser sociale eksperimenter og bruger satiren til at komme med indirekte svar på undersøgelserne. Og det er vildt underholdende!

Jeg bliver nødt til at få en mindeskid på og tænke på dengang, jeg skrev opgave om oplysningstiden og brugte Montesqiues ’Persiske Breve’ som en indgang til at arbejde med den oplyste franske enevælde. Her er Sultanens harem et billede på det franske samfund, hvor despoten regerer over haremmet, ligesom Solkongen regerer over sine undersåtter. Og Rosana, en af haremsdamerne skriver breve, hvori hun filosoferer over frihed og ufrihed. Hun ender med at skrive noget i retning af: ”Det kan godt være, min krop er ufri, men min sjæl kan du aldrig eje, den er fri og kun min egen” (citeret efter hukommelsen), hvorefter hun begår selvmord (igen, så vidt jeg husker). Ikke et billede på en undertrykt kvinde (kønsrolleproblematik), men et ætsende satirisk billede på samtidens voldelige statsmagt og censur.

Nå, tilbage til Niels Klim. Jeg giver 6 læsehjerter for denne mageløse fortælling


Fra pressemeddelelsen:

Niels Klim er Holbergs eneste roman. Men hvilken roman! Rejseromaner var på mode i 1700-tallet, og Holberg trumfer det meste med en fantastisk rejse til jordens indre, hvor der findes en hel verden med kontinenter og have og beboede planeter.
 
Hovedpersonen, den unge nyuddannede akademiker Niels Klim, møder det ene sære folkeslag efter det andet og får udfordret alle sine vaneforestillinger og forudfattede holdninger. Desværre er han lige så tykhovedet som folk er flest, så han lærer ikke meget af sine oplevelser. Men det gør læserne – forhåbentlig.

Niels Klim er ifølge Holberg en blanding af skæmt og lærdom. Mest lærdom, mente han selv, men det betyder kun at der altid er mening med morskaben. Bogen er en overbevisende satire over snæversyn og ufornuft, og i høj grad relevant den dag i dag. Skildringen af landet Cocklecu, hvor kvinderne bestemmer alt og mændene er aldeles underkuede, var fx flere hundrede år forud for sin tid. Vi kæmper stadig med meningstyranni og manglende tolerance; og fornuften i landet Potu er stadig et uopnåeligt ideal.

Holberg skrev sin roman på latin. Hensigten var at nå et internationalt publikum, og det lykkedes. Inden der var gået 2 år, var den oversat til 5 sprog, og flere fulgte. Dette er en af 1700-tallets bestsellere – og det er forståeligt. Bogen præsenteres her i Peter Zeebergs anmelderroste danske nyoversættelse fra 2012.

Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22:
Værket omfatter:

Komedier (i syv bind)
Danmarks riges historie (uddrag) (i tre bind)
Epistler (i fem bind)
Niels Klim
Moralske tanker
Peder Paars
Natur- og folkeretten
Skæmtedigte
Udvalgte epigrammer
Levnedsbreve

Værkerne ledsages af indledninger, omfattende ordforklaringer og oversættelser af passager på fremmedsprog.
Ludvig Holbergs Skrifter (holbergsskrifter.dk) udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen i samarbejde.


Kategori: Smal Prosa

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
 
 
Unna Hvid
Unna Hvid